Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-488 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl Pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (TAR, 2023-04-24, Nr. 2023-07832). Informacija apie rodiklius nebebus atnaujinama.

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių duomenys 2022 – 2023 m.

Pagal 2020 m. liepos 14 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.V-1651.

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai2022 m. I ketv.2022 m. II ketv.2022 m. III ketv.2022 m. IV ketv.Viso per 2022 m.2023 m. I ketv.2023 m. II ketv.2023 m. III ketv.
1Bendra viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur su PVM193679,04267364,70152750,10318331,90933128,94256941,4200
2Centralizuotų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur su PVM112422,48150280,0454324,00187622,15504648,67129164,3600
3Centralizuotų pirkimų vertės dalis nuo visų pirkimų, proc.58,0556,2135,5658,9454,0850,2700
4Atliktų rinkos konsultacijų skaičius, vnt.01001000
5Vykdytų tarptautinių pirkimų skaičius, vnt.00000000
6Tarptautinių pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių tarptautinių pirkimų objektų, kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo tarptautinių pirkimų objektų skaičiaus), proc.00000000
7Vykdytų supaprastintų pirkimų (daugiau nei 58000 Eur be PVM) skaičius, vnt.10001000
8Supaprastintų pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių supaprastintų pirkimų, kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo supaprastintų pirkimų objektų skaičiaus), proc.100000100000
9Vykdytų supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM) skaičius, vnt.051713100
10Supaprastintų mažos pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM), kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo supaprastintų mažos vertės pirkimų objektų skaičiaus), proc.57824,14102866,0842348,92214748,50417787,6476126,9100
11Vykdytų supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM) sutarčių vertė Eur su PVM)00036,4536,45000

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių duomenys nuo 2018 iki 2021 m.

Pagal 2020 m. liepos 14 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.V-1651.

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2021 m.
1 Bendra viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur su PVM 604100,07 819385,95 885757,05 189009,12 320456,57 97055,59 255565,58 862086,86
2 Centralizuotų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur su PVM 163351,90 294316,62 358973,67 59752,28 221210,42 68662,40 141553,93 491179,03
3 Centralizuotų pirkimų vertės dalis nuo visų pirkimų, proc. 27,04 35,91 40,53 31,61 69,00 70,74 55,39 56,98
4 Atliktų rinkos konsultacijų skaičius, vnt. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vykdytų tarptautinių pirkimų skaičius, vnt. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tarptautinių pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių tarptautinių pirkimų objektų, kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo tarptautinių pirkimų objektų skaičiaus), proc. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vykdytų supaprastintų pirkimų (daugiau nei 58000 Eur be PVM) skaičius, vnt. 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Supaprastintų pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių supaprastintų pirkimų, kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo supaprastintų pirkimų objektų skaičiaus), proc. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vykdytų supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM) skaičius, vnt. 3 2 4 0 0 0 0 0
10 Supaprastintų mažos pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM), kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo supaprastintų mažos vertės pirkimų objektų skaičiaus), proc. 13,26 11,43 15,00 0 0 0 39,09 11,59

Atnaujinta 2023-06-09

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite