Apie mus

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
Adresas: Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, kodas 145378272.
Tel. (8 41) 524 037, faks. (8 41) 524 123
Informacija kaupiama Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“.

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras įkurtas 1997 m. ir yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji pelno nesiekianti sveikatos priežiūros įstaiga. Centras teikia pirminio lygio stacionarines ilgalaikio gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugas. Trijuose ilgalaikio gydymo skyriuose vienu metu gali gydytis iki 236 pacientų.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 dienos sprendimu T-100 Centrui suteiktas skaidrios asmens priežiūros įstaigos vardas.
Centre dirbantys gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, pagalbiniai slaugos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai teikia paslaugas individualiai pagal kiekvieno paciento ligos pobūdį. Centre atliekamos gydomojo masažo, kineziterapijos, fizioterapijos ir kitos pacientams reikalingos procedūros.

CENTRO MISIJA – teikti aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų, paslaugų užsakovų ir darbuotojų lūkesčius, optimaliai naudojant visus turimus išteklius, branginant pacientų žmogiškąjį orumą, saugant jo privatumą.

CENTRO VIZIJA – tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės paslaugas, atitinkančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

CENTRO STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:

Atsižvelgiant į pacientų ir paslaugų užsakovų lūkesčius, kelti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti optimalų pacientų lūkesčių patenkinimą gaunamomis paslaugomis,
Nuolat tobulinti centro kokybės vadybos sistemą,
Pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už atliekamo darbo kokybę,
Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją,
Operatyviai valdyti neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos priemones.

Atnaujinta: 2022-04-20

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite