Informacijos teikimo tvarka

INFORMACIJOS PACIENTUI, JO ATSTOVAMS APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
1.Pacientui, jo atstovui paprašius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei paciento atstovavimo dokumentus, gydantis gydytojas turi informuoti apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį ir gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas pateikia jam suprantama forma, atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
2.Paciento pageidavimu jam turi būti pateikta “Gydymo stacionare ligos istorija” (F.Nr.003/a) ar kiti jo medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi “Gydymo stacionare ligos istorijoje” (F.Nr.003/a) ar kituose medicinos dokumentuose.
3.Gydytojas privalo paaiškinti įrašų medicinos dokumentuose reikšmę. Jeigu pacientas ar jo atstovas reikalauja, ir šis reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu pageidavimu, tai ginčą sprendžia gydytojų konsiliumas.

 

Atnaujinta: 2016-11-24

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite