Rinkitės saugias sveikatos priežiūros paslaugas

Rinkitės saugias sveikatos priežiūros paslaugas patikimose įstaigose

Šiaulių miesto savivaldybės administracija informuoja, jog pastaruoju metu Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) gauna nemažai pranešimų apie galimai neteisėtai teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Reaguodami į pranešimus, Akreditavimo tarnybos specialistai atliko neplanines asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontroles įvairiuose miestuose bei nustatė rimtus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimus, pvz.:

  • asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (įstaiga nėra gavusi Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos);
  • teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios neįrašytos į Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, nors teisėtam jų teikimui yra būtina gauti licenciją;
  • asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia asmenys, neturintys tam teisės;
  • ligų diagnostikai, sveikatos sutrikimams nustatyti, žmogaus organizmo būklės tyrimams atlikti yra naudojami įvairūs neaiškios paskirties aparatai, kurie Lietuvoje neregistruoti kaip medicinos prietaisai, ir jais atliktų tyrimų rezultatų  patikimumas nėra įrodytas klinikiniais tyrimais.

Primename, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas yra licencijuojama veikla, todėl, norint teikti šias paslaugas, yra būtina gauti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją tam tikrai asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšiai teikti.

Nustačius, kad asmuo neteisėtai teikia tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas, konstatuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas, pažeidimas, todėl asmuo yra traukiamas administracinėn atsakomybėn, surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 433 straipsniu – neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, užtraukia baudą nuo 579 iki 1158 eurų.

Akreditavimo tarnyba atkreipia visuomenės dėmesį, kad tokios nekvalifikuotų specialistų teikiamos paslaugos gali sukelti neigiamas pasekmes. Žmonės, kreipdamiesi į licencijų neturinčius asmenis bei įstaigas, rizikuoja ne tik prarasti pinigus už jiems suteiktas paslaugas, bet ir savo sveikata, nes neteisingai diagnozuota liga, netinkamai paskirtas gydymas yra bene dažniausios priežastys, dėl kurių gali atsirasti neigiamų pasekmių. Lietuvoje diagnozuoti bei  gydyti ligas gali tik atitinkamą licenciją turintys gydytojai, tik licenciją turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Primename, kad Akreditavimo tarnybos internetinėje svetainėje http://www.vaspvt.gov.lt yra nuolat atnaujinama, viešai skelbiama ir visiems prieinama informacija apie sveikatos priežiūros įstaigų ir sveikatos priežiūros specialistų licencijas, taigi kviečiame pacientus, aktyviai naudotis šia informacija.

Jei pastebėtumėte, kad tam tikri asmenys neteisėtai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, apie tai prašome pranešti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriui tel. (8 41) 596 220 arba el. paštu sveikata@siauliai.lt, nurodant, kokie asmenys, kokioje įstaigoje ir kada teikia ar teiks sveikatos priežiūros paslaugas.

Publikuota: 2016-11-24

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite