Išankstinė pacientų registravimo tvarka

Pacientų atranką palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti vykdo siunčiančios gydymo įstaigos  – pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai arba stacionaraus gydymo ligoninės.

Išankstinė registracija mūsų įstaigoje vykdoma  darbo dienomis telefonu (8 41) 524037 arba atvykus į  VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrą (toliau – Centras). Kiekvieną darbo dieną palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti registruojami 5 pacientai1 – iš pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų ir 4 –  iš stacionaraus gydymo ligoninių.

Palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti pacientai registruojami į bendrą eilę, jų kreipimosi į Centrą momentu, neribojant registravimosi terminų.  Jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau negu per nustatytą terminą, pacientas užregistruojamas jo pasirinkta vėlesne data.

Pacientai priima į Centrą priimami eilės tvarka, pagal išankstinės registracijos sąrašus. Jei užsiregistravusiam pacientui paslauga numatytu laiku negali būti suteikta (pvz. trūksta vietų ir t.t.) Centro darbuotojas iš karto nuo šių priežasčių ar aplinkybių paaiškėjimo apie tai ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis nedelsiant praneša pacientui.

Negalite atvykti – praneškite

Pacientai, iš anksto užsiregistravę gauti palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau negalintys atvykti, prieš parą privalo apie tai informuoti sveikatos priežiūros įstaigą. Tokia tvarka nustatyta remiantis „Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo“ įstatymo pakeitimu, kuriame 12 straipsnis papildytas nauja dalimi. Joje skelbiama: „Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios“.

Dėkojame už jūsų supratingumą. Tai daroma siekiant trumpinti eiles mūsų įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

EILĖS Palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti CENTRE

Šiuo metu palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios  pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti pacientai registruojami:

Iš pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų (šeimos gydytojo) – registracija COVID  – 19 (koronaviruso infekcijos) metu nevykdoma dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos /karantino paskelbimo; Stacionarinių gydymo įstaigų – eilių nėra.

Informacija atnaujinta 2020-09-28

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite