Paslaugos

VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS, KURIOS PILNAI FINANSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PAGAL SUDARYTAS SUTARTIS SU TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS 2019 M.

Visa teikiamų paslaugų nomenklatūra: (atidaryti)

Sutartinės sumos, Eur

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas Šiaulių
TLK,
Eur
Panevėžio
TLK,
Eur
Kauno
TLK,
Eur
Vilniaus
TLK,
Eur
Klaipėdos
TLK,
Eur
01 03 01 STACIONARINĖS SLAUGOS PASLAUGOS: 2389801,00 1023,00 662,00 37,00 0,00
01 03 03 STACIONARINĖS PALIATYVIOS PAGALBOS PASLAUGOS: 322285,00 0,00 8,00 0,00 0,00
01 05 02 PASLAUGOS ASMENIMS, SLAUGANTIEMS VAIKUS (slaugos ir palaikomojo, paliatyviosios pagalbos profiliai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iš viso: 2712086,00 1023,00 670,00 37,00 0,00

 

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos taip pat teikiamos, prašome peržiūrėti skiltį „Mokamos paslaugos“.

 

Atnaujinta: 2019-05-31

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite