Paslaugos

VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS, KURIOS PILNAI FINANSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PAGAL SUDARYTAS SUTARTIS SU TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS 2021 M.

Kai pacientui šios paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, jos teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo tvarka: (atidaryti)

Visa teikiamų paslaugų nomenklatūra: (atidaryti)

Sutartinės sumos, Eur

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas 2021 m.
PSDF biudžeto
lėšų suma
01 03 01 STACIONARINĖS SLAUGOS PASLAUGOS: 3.049.239
01 03 03 STACIONARINĖS PALIATYVIOS PAGALBOS PASLAUGOS: 376.680
Iš viso: 3.425.919

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos taip pat teikiamos, kai pacientui jos negali būti apmokėtos PSDF biudžeto lėšomis. Prašome peržiūrėti skiltį Mokamos paslaugos.

Atnaujinta: 2021-03-25

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite