Strateginiai veiklos planai

Centro strateginis veiklos planavimas, tai veiklos planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos vyriausybės, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių miesto savivaldybės ir Centro planavimo dokumentus, aplinkos analizę, kuriame detalizuojamas programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas įvertinant planuojamus Centro finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Strateginiame veiklos plane aptariama ir įvertinama sveikatos priežiūros sektoriaus ir Centro situacija, numatomos priemonės, tęstiniai veiklos uždaviniai, veiklos priemonės ir joms planuojami 3 metų asignavimai.

Atnaujinta 2024-01-10

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite