Trūkstamų gydytojų skatinimo dirbti Šiaulių m. įstaigose programa

SKATINIMO PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMO TVARKA ATVYKSTANTIEMS GYDYTOJAMS SPECIALISTAMS

7.    Apraše numatytos šios skatinimo priemonės gydytojui specialistui:

7.1. 7 000 eurų išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas Įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 1 metus nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje. Išmoka gali būti mokama už kiekvienus kitus metus, bet ne ilgiau kaip 3 metus, kasmet sudarant naujas finansavimo sutartis pagal Aprašo 19 punktą;

7.2. 25 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas Įstaigoje iškart įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje.

8. Aprašo 7 punkte numatyta viso dydžio išmoka gydytojui gali būti skiriama, jei gydytojas Įstaigoje dirba visu 1,0 etato darbo krūviu (dirbant keliose Įstaigose, darbo krūvis sumuojamas). Jei dirbama mažesniu darbo krūviu, skatinimo priemonių sumos proporcingai mažinamos dirbamam darbo Įstaigoje krūviui.

Atnaujinta 2022-10-18

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite