Kokybės politika

PATVIRTINTA
VsĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir
geriatrijos centro vyriausiojo gydytojo
2009-01-30 įsakymu Nr.11VVK

KOKYBĖS POLITIKA

Teikti aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų, paslaugų užsakovų ir darbuotojų lūkesčius, optimaliai naudojant visus turimus išteklius, branginant pacientų žmogiškąjį orumą, saugant jo privatumą.

CENTRO VIZIJA:

Tapti  asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės paslaugas, atitinkančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.
STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

 • nuolat tobulinti pagal LST EN ISO 9001 : 2008 standartus diegiamą centro kokybės vadybos sistemą;
 • atsižvelgiant į pacientų ir paslaugų užsakovų lūkesčius, kelti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti optimaliausią pacientų lūkesčių patenkinimą gaunamomis paslaugomis;
 • pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę;
 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 • operatyviai valdyti neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus jiems šalinti;

ĮSTAIGOS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • atsižvelgiant į įstaigos struktūrą, procesą, veiklos rezultatus, nuolat tobulinti strateginį vadovavimą įstaigos veiklai, asmens sveikatos priežiūros paslaugoms;
 • sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įsigyjant šiuolaikinę slaugos, gydymo įrangą;
 • suteikti medicinos personalui būtinas darbo sąlygas, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų  realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;
 • sistemingai peržiūrėti ligoninės kokybės politiką, kad ji atitiktų šito profilio gydymo įstaigai keliamus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus.
Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite