Pareigybių sąrašas, į kurias skiriant prašoma informacijos iš STT

VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS

PATVIRTINTA
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir
geriatrijos centro direktoriaus
2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-41
ir 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-56

Eil. Nr. Pareigybės kodas Pareigybė
     
1 134208 Gydymo koordinatorius
2 134205 Slaugos koordinatorius
3 515111 Ūkio reikalų koordinatorius

4

121107 Vyriausiasis finansininkas

5

243113 Viešųjų pirkimų specialistas

Atnaujinta 2023-09-18

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite