VP planas 2017 m.

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

PATVIRTINTA

Vyriausiojo gydytojo
2011-02-28 įsakymu Nr. V-12
KVSF 04/3-3 ŠPGSL

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 M.

Eil. Nr.
Prekės, paslaugos ar darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)
Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas
Planuojama viešojo pirkimo apimtis
Preliminarus pirkimo būdas
Preliminari pirkimo procedūrų trukmė
Pirkimo iniciatorius
Pastabos
1.
33700000-7
Sauskelnių, paklotų ir kitų asmens higienos priemonių pirkimas
81.782,14 Eur su PVM
Supaprastintas atviras konkursas
60 d.
Slaugos koordinatorė Violeta Eitutytė
II ketv.
2.
 3.
Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite