Skelbiamas konkursas ūkio reikalų koordinatoriaus pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas ūkio reikalų koordinatoriaus pareigoms užimti Viešojoje įstaigoje Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras.

Pareigų pavadinimas: Ūkio reikalų koordinatorius

Pareigybės aprašymas:

Darbo užmokestis:
Pastovioji darbo užmokesčio dalis: koeficientas nuo 2,0 iki 3,06 padauginto iš Centro direktoriaus įsakymu patvirtinto darbo užmokesčio bazinio dydžio (bazinis dydis – praeitų kalendorinių metų Vyriausybės nustatytas MMA).
Kintamoji dalis gali būti skiriama vadovaujantis Centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. asmens dokumento kopija;
2. išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymas – nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, dalykines savybes ir darbo patirtį.  Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame aprašyme turi būti nurodyti ir jie;
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas);
5. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (pretendentams į darbuotojo pareigas);
6. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija (pažyma apie darbą ir užimtas pareigas ir atliekamas darbines funkcijas).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuoti el. paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:
Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį)
https://www.vataras.lt/vtis/Account/0/0/LogOn?ReturnUrl=%2fvtis%2f

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Adresas: Vilniaus g. 125, LT-76354, Šiauliai, 3 aukštas (sekretoriatas);
Pasiteiravimo telefonu numeris (8 41) 52 40 37, elektroninio pašto adresas info@gerc.lt
Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 16.45 val.

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną). Konkurso paskelbimo data 2022 m. gruodžio 2 d., skelbimas galioja iki 2022 m. gruodžio 16 d. (imtinai).


Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite