Pacientų lankymas nuo 2021-07-01

Pacientą aplankyti galima tik iš anksto užsiregistravus tel. (8 41) 524098. Pacientų lankymas vyksta nuo 10:00 iki 18:00 val. visomis savaitės dienomis.

Pacientai gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę.

SVARBU: lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija.

Pacientų lankymo tvarka nuo 2021 m. liepos 1 d.

  1. Pacientą norintis aplankyti asmuo turi iš anksto užsiregistruoti Tel.  841 524098 nuo 8:00 iki 18:00 valandos.
  2. Pacientų lankymas vyksta visomis savaitės dienomis, lankymo valandomis nuo 10:00 iki 18:00.
  3. Pacientai gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę.
  4. Pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija.
  5. Prieš patekdami į Įstaigą ir išeidami iš jos lankytojai turi dezinfekuoti rankas. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl sveikatos būklės.
  6. Pacientai gali būti lankomi tik turint gydančio gydytojo leidimą. Nesant gydančio gydytojo, leidimą gali suteikti budintis gydytojas. Leidimas lankyti pacientą suteikiamas registruojant lankytojus.
  7. Pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir pacientai, kuriems pasireiškė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (bent vienas iš šių: kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai) arba sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), turėję pacientai NEGALI BŪTI LANKOMI, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientai, pacientai iki 14 metų amžiaus arba kai pacientus lanko asmenys, turintys galimybių pasą.
  8. Terminalinės sveikatos būklės pacientus gali lankyti ir asmenys, neturintys galimybių paso.

Registruojant lankytojus tvarkomi šie asmens duomenys:

1. vardas, pavardė;

2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis;

Asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto, tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais ir saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.

Turimi asmens duomenys neatlygintinai bus teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais.

Atnaujinta 2021-09-20

Grįžti atgal
Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite