Tapkite komandos dalimi

Siekiame vieno tikslo – teikti aukštos kokybės ilgalaikio gydymo ir slaugos paslaugas. Įvairių pareigybių darbuotojai veikia kaip komanda, jie papildo vienas kito darbą. Šiuo metu kviečiame tapti komandos dalimi:

  • Gydytoją – tinka medicinos, šeimos, vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija. Darbo užmokestis nuo 3358 Eur (už pilną krūvį, neatskaičius mokesčių. Po mokesčių – nuo 2032 Eur). Pas mus rasite augimo, tobulėjimo, darbo užmokesčio didėjimo galimybes, gerą darbo atmosferą. Taikomos atvykti dirbti į Šiaulių miestą pritraukimo finansinės priemonės (žr. žemiau).
  • Bendrosios praktikos slaugytoją – darbo užmokestis nuo 1789 Eur (už pilną krūvį, neatskaičius mokesčių. Po mokesčių – nuo 1127 Eur; už darbą naktį, per šventes – apmokame papildomai), su augimo perspektyva.
  • Bendrosios praktikos slaugytoją su kvalifikacija „Anestezija ir intensyvi terapija“.
  • Slaugytojo padėjėją – darbo užmokestis nuo 1168 Eur (už pilną krūvį, neatskaičius mokesčių; atskaičius mokesčius – nuo 804 Eur), su augimo perspektyva. Norinčius tapti slaugytojo padėjėjais ir turinčius bet kokią kitą profesinę kvalifikaciją, siunčiame mokytis, už mokslą apmokame.

Norintieji dirbti mūsų komandoje kviečiami susisiekti darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val..  Tel. pasiteirauti: (8 41) 52 40 37.

Atnaujinta: 2023-10-16

PRITRAUKIMO PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMO TVARKA TRŪKSTAMIEMS SPECIALISTAMS
(Ištrauka, visas dokumento tekstas pridedamas)

  1. Apraše numatytos šios pritraukimo priemonės:

7.1. 7 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojui jo poreikiams tenkinti, jei gydytojas specialistas Įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 1 metus ir ne mažesniu kaip 1,0 etato darbo krūviu nuo pagal Aprašo 20 punktą sudarytos sutarties įsigaliojimo dienos. Išmoką sudaro 80 (aštuoniasdešimt) procentų Savivaldybės biudžeto lėšų ir 20 (dvidešimt) procentų Įstaigos lėšų nuo bendros sumos. Išmoka gali būti mokama už kiekvienus kitus metus, bet ne ilgiau kaip 3 metus, kasmet sudarant naujas sutartis pagal Aprašo 20 punktą.

7.2. 25 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojui jo poreikiams tenkinti, jei gydytojas specialistas Įstaigoje iškart įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus ir ne mažesniu kaip 1,0 etato darbo krūviu nuo pagal Aprašo 20 punktą sudarytos sutarties įsigaliojimo dienos. Išmoką sudaro 80 (aštuoniasdešimt) procentų Savivaldybės biudžeto lėšų ir 20 (dvidešimt) procentų Įstaigos lėšų nuo bendros sumos.

7.3. Ne daugiau kaip 10 000 eurų rezidento kasmetinė stipendija, skirta rezidentūros studijoms Lietuvos Respublikos universitetuose apmokėti pagal rezidentūros išlaidų sąmatą 100 (šimtu) procentų Savivaldybės biudžeto lėšomis. Pritraukimo priemone pasinaudojęs rezidentas įsipareigoja Įstaigoje dirbti pagal savo specializaciją laikotarpį, proporcingą Savivaldybės biudžeto finansuotam rezidentūros studijų laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje kaip gydytojas specialistas, bet ne trumpiau kaip 1 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas) ir ne mažesniu kaip 1,0 etato darbo krūviu.

7.4. 5 000 eurų vienkartinė išmoka rezidento poreikiams tenkinti, jei rezidentas dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamame Projekte, 100 (šimtu) procentų Savivaldybės biudžeto lėšomis.

7.5. Ne daugiau kaip 5 000 eurų slaugytojo ar visuomenės sveikatos specialisto kasmetinė stipendija, skirta bendrosios praktikos slaugytojų ar visuomenės sveikatos studijoms (kursams) Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose apmokėti pagal studijų (kursų) išlaidų sąmatą 100 (šimtu) procentų Savivaldybės biudžeto lėšomis. Pritraukimo priemone pasinaudojęs slaugytojas ar visuomenės sveikatos specialistas įsipareigoja, pabaigęs studijas (kursus), Įstaigoje dirbti pagal savo licenciją ar įgytą kvalifikaciją laikotarpį, proporcingą Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotam studijų (kursų) laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje kaip slaugytojas ar visuomenės sveikatos specialistas ne trumpiau kaip 1 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas) ir ne mažesniu kaip 1,0 etato darbo krūviu.

Mus rasite
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Sprendimas: GP Soft
Pasirinkite